Du er her:

Kompensasjonsordning for differensiert arbeidsgiveravgift

Utsikt mot Bodø fra Nyholmen Skanse - Klikk for stort bilde

DA Bodø var en ordning der Nordland fylkeskommune fikk overført midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å gjennomføre utviklingstiltak for Bodø og Nordland.

Den nasjonale ordningen for kompensasjon for differensiert arbeidsgiveravgift ble avsluttet i 2016 med virkning fra 2017. Nordland fylkeskommunes gjenstående midler er øremerket satsingen på utviklingspilarene: Motor i Nord, Kunnskapsbasert verdiskaping og Opplevelsesbasert verdiskaping.

Fylkestinget har vedtatt Handlingsplan for DA-pilarene 2017-2020Saksframlegget i fylkestinget kan du lese her.

Her finner du tilskudd som ble gitt via denne ordningen.