Du er her:

Kompensasjonsordning for differensiert arbeidsgiveravgift

Utsikt mot Bodø fra Nyholmen Skanse - Klikk for stort bilde

DA Bodø er en ordning der Nordland fylkeskommune får overført midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å gjennomføre utviklingstiltak for Bodø og Nordland.

Fylkestinget har vedtatt Handlingsplan for DA Bodø 2015-2017. (PDF, 727 kB) Saksframlegget i fylkestinget kan du lese her. (PDF, 452 kB)

I den kommende perioden fremmes tre nye utviklingspilarer i DA Bodø: Motor i Nord, Opplevelsesbasert verdiskaping og Kunnskapsbasert verdiskaping.

 
Høgskolen i Bodø, inngang

Kunnskap og kompetanse er selve navet i regjeringens nordområdesatsing. Statistikk viser at arbeidsmarkedet i nord har liten tiltrekning på arbeidstakere mellom 20 og 40 år. Underskuddet på kompetanse innenfor teknologi, økonomi, samfunnsfag helse/medisin ventes å øke i årene som kommer. Hele landsdelen trenger mer arbeidskraft enn det som er tilgjengelig, og kampen om kompetansen tiltar stadig.

Kunst, kultur, fritidstilbud og opplevelser er sentralt for menneskers livskvalitet og levekår. I tillegg til attraktive arbeidsplasser, er slike tilbud avgjørende for å beholde særlig unge, kompetente mennesker i landsdelen, samtidig som det stimulerer nye grupper til å flytte nordover.

Frihetskjemperen, Norsk Luftfartsmuseum i Bodø

DA Bodø vil bidra til å styrke Bodø og Nordlands posisjon nasjonalt og internasjonalt. En sterk og synlig fylkeshovedstad, som samtidig fungerer som møtested, arena, kompetanselevrandør og service- og kommunikasjonssenter er en forutsetning for at resten av fylket og til dels landsdelen skal lykkes med en nasjonal og internasjonal posisjonering.

Fant du det du lette etter?