Du er her:
(25.08.2015)

- Jeg håper at flest mulig med gode ideer griper sjansen nå for å realisere prosjekt som kan bidra til å utvikle samfunn, næringsliv og arbeidsplasser i Bodø og Nordland.

 

(27.02.2012)

Fylkestinget i Nordland vedtok på sitt møte den 20. februar å stoppe all saksbehandling av DA-midlene inntil at Stortinget i juni 2012 har besluttet den framtidige strukturen for Norges
forsvar, herunder også basevalg for nye kampfly.

Dette betyr at DA Bodø inntil videre ikke tar i mot søknader om støtte fra DA-midlene.

Bodø sett fra luften
(15.03.2011)

DA Bodø innvilget i 2009 inntil 4,5 millioner kroner over tre til NHO Nordland og Bodø kommune til etablering av "Næringslivets Europakontor" i Bodø. Prosjektet er et samarbeid mellom NHO Nordland, Bodø kommune og Nord-Norges Europakontor i Brussel, og har til hensikt å styrke Bodøs og Nordlands posisjon i Brussel og Europa for øvrig. Kontoret har nå lagt bak seg sitt første driftsår og har i 2010 bidratt til økt kunnskap og kompetanse i Nordlands næringsliv om EU og EØS.