70 DA-millioner til gode utviklingsprosjekt

Klikk for stort bildeLeder og nestleder i programrådet, Ivar Kristiansen og Ole Hjartøy mener DA-midlene har hatt uvurdelig betydning for Bodø og regionen. Her sammen med fylkesråd Arve Knutsen. Trond-Erlend Willassen

- Jeg håper at flest mulig med gode ideer griper sjansen nå for å realisere prosjekt som kan bidra til å utvikle samfunn, næringsliv og arbeidsplasser i Bodø og Nordland.

 

Det sa fylkesråd for næring Arve Knutsen (KrF) da han presenterte DA Bodø for 2015 under en pressekonferansen i dag. Fylkesråden har store forventninger til at det vil komme inn mange spennende prosjektsøknader før søknadsfristens utløp 15. september.

- Selv om DA-midlene er noe redusert sammenlignet med tidligere, utgjør de likevel et stort potensiale for nyskapning og utvikling, sier Knutsen.


Ny handlingsplan
 

Fylkestinget i Nordland vedtok i juni ny handlingsplan for DA Bodø 2015-2017. Programrådet for DA Bodø har jobbet fram den nye handlingsplanen med utgangspunkt i utfordringer og muligheter for næringslivet i Bodø og Nordland. DA Bodø viderefører den søknadsbaserte ordningen samtidig som det skal jobbes med tre nye pilarer.

 

30 millioner i søkbare midler


Støtten skal gå til prosjekter innenfor innsatsområdene: «Kunnskap og kompetanse», «Kultur, opplevelser og attraksjoner» og «Nasjonal og internasjonal posisjonering». DA Bodø har i år om lag 30 millioner kroner tilgjengelig til søknadsbaserte prosjekter.

- Vi ønsker nyskapende og fremtidsrettede utviklingsprosjekter som kan bidra til varige resultater for samfunn og næringsliv i regionen, sier fylkesråd Knutsen.

Programrådet skal ha møte 31. august hvor søkere får anledning til å presentere sine prosjekt. Programrådet består av Ivar Kristiansen fra NHO Nordland (leder), Ole Hjartøy fra Bodø kommune (nestleder), Mariann Meby fra Bodø næringsforum, Kjersti Stormo fra Bodø Energi, Ivar Jørgensen fra Elektro AS, Rolf Steffensen fra Salten regionråd, Anita Eriksen fra Universitetet i Nordland og Hanne Østerdal fra Nordland fylkeskommune.


Nye pilarer


DA Bodø har bidratt til å realisere viktige prosjekter som Universitetet i Nordland og Kulturkvartalet Stormen gjennom å definere disse som pilarer, spesielle satsingsområder med stor strategisk viktighet.  Pilarer med rammefordeling over flere år har gitt muligheten til å ta strategiske løft i felleskap.

- DA Bodø skal i perioden 2015-2017 satse på tre nye utviklingspilarer «Motor i Nord», «Opplevelsesbasert verdiskaping» og «Kunnskapsbasert verdiskaping». Det er for 2015 satt av hele 40 millioner kroner til pilarene. Fylkesrådet vil invitere relevante miljø og aktører til å danne egne gjennomføringsgrupper for hver av pilarene. Fordeling av midler mellom pilarene vil avgjøres på et senere tidspunkt når disse utarbeider sine planer. Fylkesrådet skal vedta den endelige fordelingen. Programrådet skal også være tett på dette arbeidet.

- Vi ønsker på denne måten å få til en proaktiv og strategisk satsing. Det blir svært viktig å få en god sammensetning og dyktige ak tører i gjennomføringsgruppene. Vi har stor tro på at arbeidet med pilarene kan bidra til skapende prosesser og langsiktige resultater for Bodø og Nordland, sier Knutsen.


Informasjon om den ny handlingsplan og de søknadsbaserte virkemidlene finnes på dabodo.no