Du er her:
Fylkesråd for næring Arve Knutsen
(04.07.2012)

- Fristillingen av DA-midlene gir ringvirkninger, sier næringsråd Arve Knutsen (KrF).

Frihetskjemperen, Norsk Luftfartsmuseum i Bodø
(08.03.2011)

DA Bodø har bevilget 800.000 kroner for å styrke flybyen Bodø. Tilskuddet skal bidra til å videreutvikle områder både innen sivil og militær luftfart slik at Bodø blir Norges mest komplette og innovative luftfartsby.