Endret strategi for DA Bodø

Fylkestinget i Nordland vedtok på sitt møte den 20. februar å stoppe all saksbehandling av DA-midlene inntil at Stortinget i juni 2012 har besluttet den framtidige strukturen for Norges
forsvar, herunder også basevalg for nye kampfly.

Dette betyr at DA Bodø inntil videre ikke tar i mot søknader om støtte fra DA-midlene.