Et aktivt og godt første år for Næringslivets Europakontor Nordland

DA Bodø innvilget i 2009 inntil 4,5 millioner kroner over tre til NHO Nordland og Bodø kommune til etablering av "Næringslivets Europakontor" i Bodø. Prosjektet er et samarbeid mellom NHO Nordland, Bodø kommune og Nord-Norges Europakontor i Brussel, og har til hensikt å styrke Bodøs og Nordlands posisjon i Brussel og Europa for øvrig. Kontoret har nå lagt bak seg sitt første driftsår og har i 2010 bidratt til økt kunnskap og kompetanse i Nordlands næringsliv om EU og EØS.