Du er her:

Kultur, opplevelser og attraksjon

Kunst, kultur, fritidstilbud og opplevelser er sentralt for menneskers livskvalitet og levekår. I tillegg til attraktive arbeidsplasser, er slike tilbud avgjørende for å beholde særlig unge, kompetente mennesker i landsdelen, samtidig som det stimulerer nye grupper til å flytte nordover.

DA Bodø kan støtte prosjekter som tilrettelegger for næringsutvikling og verdiskaping innenfor kunst, kultur og idrett – og som gir virkning for byen og regionen. Det skal samtidig jobbes systematisk for å styrke reiselivet, samt utvikle eksisterende og nye opplevelses- og servicetilbud.

DA Bodø vil prioritere:

  • Infrastruktur og nye arenaer for kultur og opplevelsesnæringer
  • Kompetanse- og nettverksbygging i og mellom bedrifter og bransjer
  • Samarbeidstiltak mellom kompetanse- og forskningsinstitusjoner og næringslivet
  • Tiltak som bedrer rammebetingelsene og tilrettelegger for nye etableringer Nye nasjonale og internasjonale arrangement som profilerer Bodø, regionen og landsdelen
  • Tydeliggjøre reisemålet Bodø og regionen rundt som et attraktivt reisemål.
  • Utvikling av helhetlige opplevelser i Bodø og regionalt

Gå til https://regionalforvaltning.no for å søke om tilskudd.

Fant du det du lette etter?