Du er her:

Kunnskap og kompetanse

Kunnskap og kompetanse er selve navet i regjeringens nordområdesatsing. Statistikk viser at arbeidsmarkedet i nord har liten tiltrekning på arbeidstakere mellom 20 og 40 år. Underskuddet på kompetanse innenfor teknologi, økonomi, samfunnsfag helse/medisin ventes å øke i årene som kommer. Hele landsdelen trenger mer arbeidskraft enn det som er tilgjengelig, og kampen om kompetansen tiltar stadig.

DA Bodø ønsker å bidra til å styrke landsdelens konkurranseevne for å sikre verdiskapingen i nord og bygge opp under økt vekst i næringslivet.

DA Bodø vil prioritere:

  • FoU-prosjekter mellom institusjon og næringsklynger/aktører
  • Samarbeidsprosjekter som kan bidra til å fremme synergi mellom de tre utdanningsinstitusjonene i Nordland, samt prosjekter som kan bidra til å redusere frafallet i videregående skole
  • Infrastruktur innen marin økologi og miljøovervåkning i tilknytning til olje- og gassvirksomhet utenfor landsdelen
  • Utviklingsprosjekter med entreprenør-, nyskapings-, og real og samfunnsfagsfokus, herunder etablering av infrastruktur.

Gå til https://regionalforvaltning.no for å søke om tilskudd.

Fant du det du lette etter?