Du er her:

Nasjonal og internasjonal posisjonering

DA Bodø vil bidra til å styrke Bodø og Nordlands posisjon nasjonalt og internasjonalt. En sterk og synlig fylkeshovedstad, som samtidig fungerer som møtested, arena, kompetanselevrandør og service- og kommunikasjonssenter er en forutsetning for at resten av fylket og til dels landsdelen skal lykkes med en nasjonal og internasjonal posisjonering.

DA Bodø kan støtte prosjekt som bidrar til å posisjonere Bodø og Nordland nasjonalt og internasjonalt, som kan komme næringsliv og samfunnsliv direkte eller indirekte til nytte.

DA Bodø vil prioritere:

  • Fellesprosjekter med internasjonalt perspektiv, der næringslivet både i og utenfor Bodø er involvert som partnere.
  • Prosjekter som kan ha betydning for å styrke Bodø som flybyen i Norge.
  • Nordområdesatsing med utvikling av spesifikke funksjoner, kompetanseområder og arrangementer i Bodø.
  • Petroleumssektoren, for å utvikle funksjoner som sikrer en større verdiskaping og regionale ringvirkninger av petroleumsnæringen.
  • Transport og logistikk med bedre transportløsninger til, fra og gjennom Bodø.
  • Omdømmebygging
  • Forsvar, for å sikre viktige nasjonale forsvarsfunksjoner i et nordområdeperspektiv.
  • Sentrumsutvikling med tanke på å utvikle fylkeshovedstaden til et bedre reisemål og møteplass for fylkets befolkning, og til en mer velfungerende portal for turister til resten av fylket.
  • Nasjonale og internasjonale arrangementer som setter Bodø og fylket på kartet.

Gå til https://regionalforvaltning.no for å søke om tilskudd. 

Fant du det du lette etter?