Handlingsplan DA Bodø

Handlingsplan 2015-2017 for DA Bodø ble vedtatt av Fylkestinget i juni 2015.

I handlingsplanen defineres at minimum 40 millioner kroner årlig skal settes av til utviklingspilarene (under forutsetning av at rammen opprettholdes fra departementet).

 

I tillegg lyses det ut søknadsbaserte midler ut fra innsatsområdene og satsingsområden i handlingsplanen. Innsatsområdene er videreført fra den foregående handlingsplanen og er som følger:

 

1. Økt kunnskap og kompetanse
2. Økt satsing på kultur, opplevelser og attraksjoner
3. Nasjonal og internasjonal posisjonering
 

 

Illustrasjon av Handlingsplanens prioriteringer: Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Handlingsplanen skal gi føringer/ prioriteringer på innsatsområdenivå, ikke på tiltaks- og prosjektnivå.

 

Handlingsplan DA Bodø 2015-2017 (PDF, 727 kB)

Saksfremlegget i fylkestinget kan leses her. (PDF, 452 kB)

Fant du det du lette etter?