Organisering av DA Bodø

Programrådet
Programrådet skal legge til rette for og bidra til at strategiske målsettinger og prioriterte fellestiltak gjennomføres som forutsatt. Programrådet har utarbeidet forslag til handlingsplanen som er vedtatt i fylkestinget. Programrådet skal høres i tildelingssaker. Fylkesrådet oppnevnte den 10. mars nytt programråd for DA Bodø (FR 57/15). Gjeldende programråd har virketid 2015-2016. Programrådet består av følgende personer:


Ole Henrik Hjartøy (leder)

NHO

Ida Pinnerød (nestleder)

Bodø kommune

Kjersti Stormo

Bodø Energi 

Ivar Jørgensen

Elektro AS

Mariann Meby

Bodø Næringsforum

Stig Fossum

Universitetet i Nordland

Hanne Østerdal

Nordland fylkeskommune

Petter J. Pedersen Salten regionråd

 

Fylkesrådet
Det operative ansvaret for bevilgningsvedtakene som faller utenfor statsstøtteregelverket ligger hos fylkesrådet. Fylkesrådet har ansvaret for den årlige rammefordelingen av midlene. Fylkesrådet vil også peke ut gjennomføringsgrupper for de nye pilarene og skal godkjenne og evaluere arbeidet.

Fylkestingets rolle
Fylkestinget vedtar handlingsplanene for DA Bodø og holdes orientert gjennom rapportering på bruken av midlene i juni-tinget.

DA-sekretariatet
Sekretariatet har ansvaret for å koordinere plan- og utviklingsarbeidet i DA Bodø. De skal også forberede saker til programrådet og delta i progrmrådets møter.

Innovasjon Norge
Det operative bevilgningsvedtakene som faller innenfor statsstøtteregelverket ligger hos Innovasjon Norge. Dette gjelder i hovedsak søknader fra enkeltbedrifter eller bedriftsgrupper.

Sist endret 08.02.2016
Fant du det du lette etter?

Redaktør: Thor-Wiggo Skille | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS