Du er her:

Tilsagn DA Bodø 2013

 

 

Søker

Prosjekt

Innvilget

1

Universitetet i Nordland

Maritim beredskap i nordområdene

3 000 000

2

Universitetet i Nordland

Arctic Dialogue-konferansen

3 000 000

3

Universitetet i Nordland

Styrke FSVs nordområdekomp.

1 700 000

4

Maritimt Forum Nord

SARINOR

2 000 000

5

Nordlandsmuseet

Jektemuseum Anna Karoline

550 000

6

Saltdal kommune

Sykkelprosjekt

1 000 000

7

Bodø kommune

Stormen åpningsår

2 000 000

8

Bodø kommune

Sikkerhets- og beredskapshovedstad

3 500 000

9

Saltdal kommune

Etablering av Nordland båtbyggermuseum

600 000

10

Bodø kommune

Europaprosjektet 2013 for Bodø kommune

250 000

11

Bodø havn KF

Infrastruktur Petroberedskap

4 000 000

12

NHO Nordland

Horisont 2020

2 500 000

13

Nordland fylkeskommune

Strategisk arbeid med leverandørindustrien innen petroleum

3 000 000

14

Nordland fylkeskommune

INTMAR

2 000 000

     

29 100 000