Du er her:

Tilsagn DA Bodø 2014

 

Søker Prosjekt Tilsagn
Tilsagn 2014
IT Forum RecruIT - videreføring 1 240 000
TTO Nordland Utvikling av TTO Nordland 500 000
NAROM AS Satelitter fra Andøya Spce Center - forprosjekt 1 000 000
Kunnskapsparken Helgeland Traineeordning Kandidat Helgeland 560 000
Narvikregionenen Næringsforening Første hoveprogram i Trainee Narvikregionen 455 000
Lofotrådet Drømmeåret Lofoten 300 000
Arran lulesamisk senter Samisk matfestival 2015 400 000
Museum Nord SKREI opplevelsessenter - forprosjekt 2 400 000
Bodø kommune H.M. kongense besøk - innsettelse av ny biskop 500 000
Narvik Havn KF Dobbeltspor på Ofotbanen 700 000
Bodø kommune Sentrumsutvikling Bodø 2014-2016 5 000 000
UiN, Handelshøgskolen Simulatorplattform for maritim beredskapsledelse 5 000 000
Bodin maritime fagskole Maritim kompetanseheving for Bodø og Nordland 1 887 500
Nordlandsforskning Senter for forskningsdrevet innvoasjon SFI 2 500 000
FIRST Scandinavia Kunnskapskonseptene
FIRST LEGO League og JR. FLL
500 000
FIRST Scandinavia NEWTON videre konseptutvikling 2014-2015 1 000 000
FIRST Scandinavia Arctic Camp International 2014-2016 1 000 000
Norsk luftfartsmuseum Forprosjekt - Ishall og vitenskapssenter 1 000 000
Fylkesmannen i Nordland Økt bruk av tre i Nordland 1 663 000
Øksnes kommune Norskopplæring for
arbeidsinnvandrere i fiskeindustrien
600 000
NAROM Nanosensorer flytter klasserommet til space 600 000
Meløy Utvikling KF Ingeniørutdanning Y-veien i Meløy 2014-2016 465 000
VocalART VcoalART Academi 230 000
Visit Bodø Organisering og fellesorganisering i Salten 300 000
Arran lulesamisk senter Samisk reiseliv i lulesamisk område 1 395 000
Langferd as SALT 1 000 000
Salten regionråd Sykkel Polarsirkelen - Kjerringøy 600 000
Salten regionråd Sykkelveg Rognan - Skjerstad 750 000
Foreningen Kystriksvei Backpacker Kystriksvei 623 000
Torgar Næringshage Matrute landgs nasjonal turistvei 2013-2015 450 000
Bodø kulturhus KF Åpningsforestilling Stormen 600 000
Bodø kommune 200-års markering, Byjubileet 2016 3 000 000
Bodø kommune Bodøregionen i vinden 1 000 000
Bodø kommune Utredning av framtidig flyplassområde 500 000
Bodø kommune Lufthavnutvikling i Bodø
- samfunnsanalyse og kostnadsestimat
550 000
Mosjøen og Omegn
Næringsselskap KF
Knutepunkt Helgeland
- Markedsplan og gjennomføring
300 000
Nordområdesenteret High North News 1 200 000
Maritimt Forum Nord SA Ocean Talent Camp - Bodø 775 000
Martimt Forum Nord SA Utvikling av Maritimt Forum Nord 2013-2015 1 800 000
Maritimt Forum Nord SA Arctic Business Secretariat Bodø 3 600 000
Nordland fylkeskommune Arena Nordland på Nord-Fishing 650 000
Bodø Næringsforum Bodø - etter S2 25 000